Välkommen till Leksands Båtklubb

Leksands Båtklubb bildades 1930 och är en allmännyttig ideell förening med ca 200 medlemmar som med små medel främjar båtliv och båtsäkerhet i Leksand och Siljan.

LBK är regionalt anslutet till SBF, Siljans Båtförbund och DBF, Dalarnas Båtförbund som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen. Båtklubben har sin hemmahamn längs Österdalälvens norra och södra sida i centrala Leksand, med nära tillgång till Leksands utbud av restauranger, mat- och övriga butiker. I hamnen finns plats för 150 båtar i varierande storlek. Förtöjning sker främst med Y-bommar. På vissa bryggor finns dricksvatten och eluttag. På hamnplanen finns klubbhus med toalett och dusch, båthus med möjlighet för förvaring av master samt servicebryggor. På Österdalälvens norra sidan finns kommunal gästbrygga med eluttag, mot avgift. Hantering av avfall hänvisas till miljöstationen i Norsbro eller kommunens återvinningscentral vid Limhagen. För ansökan om medlemskap och båtplats, se fliken Medlemskap.