Verksamheten i Leksands båtklubb bygger helt på vårt egna arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning.

Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna. Under båtsäsongen har varje medlem ansvar för hamnvärdstjänst under en kväll. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar och ordningsregler delta i arbetet. Men arbetet ger också resultat. Vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro.