För dig som båtplatsinnehavare finns några regler och du har ansvar för några årliga uppgifter:

  • Arbetsplikt Under verksamhetsåret  genomförs flera arbetsdagar. Arbetsdagarna är obligatoriska och du förväntas delta vid minst ett tillfälle.
  • Hamnvärd – ett tillfälle per säsong genomförs ett hamnvärdspass. Detta är obligatoriskt och utebliven hamnvärdstjänst innebär att du som medlem åläggs att göra två hamnvärdspass vid senare tillfälle. Genomförs inte heller det så mister medlemmen sin båtplats och utesluts ur båtklubben på två år.
  • Nyckel – kontakta hamnkommittén. Depositionsavgift är 400 kr som återbetalas vid retur av nyckel. Alla båtplatsinnehavare måste lösa ut nyckel för att kunna fullgöra hamnvärdspasset.
  • Båtplatsen är hyrd och tillhör LBK, detta innebär att du inte kan låna ut den i andra hand eller ge bort den. Hamnkommittén hanterar kölistor och båtplaceringar.
  • Funderar du på att byta båt? LBK är inte ansvariga för att ordna större båtplats om tillgång inte finns. Kontakta först hamnkommittén och logga sedan in i BAS och registrerar dig i kölistan för byte av båtplats.  Internförflyttningar har förtur i kölistan.