Styrelsen

Ordförande Tim Smith 0706015670 info@leksandsbåtklubb.se
Vice ordf Mats  Lundqvist
Kassör Lena Tiger-Palm
Sekreterare Kristian Haglund
Ledamot Olle Arons Fahlcrantz
Ledamot Erik  Arons Johansson
Ledamot Anders Gullback
Suppleant Andreas Håll

 

Suppleant Birgitta Laurell Wahlmann

Hamnkommitté

Sammankallande Mats Lundqvist 070-577 63 61

 

hamnkapten@leksandsbatklubb.se

Roland  Hedvall
Henning Ericsson
Stefan Asp
Anders Gullback

 

Aktivitetskommitté

Sammankallande Anders Danielsson
Torbjörn Fredin

Valberedning

Sammankallande Stefan Asp
Ingela Permats

Adress

Leksands Båtklubb
Strandvägen 19
793 30 LEKSAND