Som båtplatsinnehavare är skyldig att tjänstgöra som hamnvärd vid ett tillfälle under säsongen. Som hamnvärd ser du bla till att området ser ok ut och att grindar och hänglås är låsta. Du sköter även städning av klubbstuga och toaletter, samt välkomnar och anvisar eventuella gästande båtar. Utförliga instruktioner finns anslagna i klubblokalen.

Byte av vaktpass kan endast ske mellan medlemmarna. Detta innebär att hamnvärdsombudet inte kan ombesörja några byten. Blir du sjuk eller får annat förhinder måste du själv ansvara för att hamnvärdspasset genomförs.

Den som inte fullgör sin skyldighet utan godtagbara skäl får året efter göra dubbla hamnvärdspass.

Om så inte sker ska medlemmen uteslutas ur föreningen till kommande verksamhetsår.

Bokning av hamnvärdspass görs via Mina sidor i BAS.