1. Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation*.
  2. Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i egen soptunna hemma. Hushållssopor får inte slängas i klubbens sopsäck eller i Leksands kommuns små papperskorgar, som blir överfulla och drar till sig råttor och fåglar.
  3. Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) samt vid bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
  4. Fr.o.m. 2015 är tömning av toalettavfall, i Siljan och närliggande vattendrag, totalförbjudet! Tömning kan ske vid latrintömningsstation väster om Leksandsbrons norra brofäste, eller vid annan latrintömningsstation runt Siljan.
  5. Det är totalt förbjudet att tanka båten vid bryggplatsen. Gäller även södra bryggan. Tankning av båten får endast ske vid de fasta servicebryggorna.
  6. Vid större olje- eller bränslespill: ring 112.
Har du frågor kontakta styrelsen.
*Miljöstationer: Norsbro, Leksand. ÅVC, Återvinningscentralen, Limhagen, Leksand.