Anmälan om utträde ur Leksands båtklubb sker skriftligen via mail till info@leksandsbatklubb.se

Innan styrelsen beviljar utträdet ska medlem forsla bort båt och all tillhörig material från hamnen samt återlämna nycklar och reglera alla ekonomiska åtaganden.

Fakturering av förnyat medlemskap sker normalt i februari/mars varje år.