Välkommen till Leksands Båtklubb

Vi främjar båtliv och sjösäkerhet i Leksand sedan 1930

Läs mer

Leksands Båtklubb

Leksands Båtklubb bildades 1930 och är en allmännyttig ideell förening som med små medel främjar båtliv och sjösäkerhet i Leksand och Siljan. LBK är regionalt anslutet till SBF, Siljans Båtförbund, och DBF, Dalarnas Båtförbund, som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen.

Båtklubben har sin hemmahamn längs Österdalälvens norra och södra sida i centrala Leksand, med nära tillgång till Leksands utbud av restauranger, mat- och övriga butiker.

Idag är vi ca 200 medlemmar.

Annons