Mobilkranen finns på plats lördagen den 20 maj kl. 09.00
Kostnaden för båtar upp till 8 ton 400 kr över 8 ton 600 kr och det är kontant betalning på
sjösättningsdagen som gäller.
Försäkring ska kunna uppvisas vid lyft med mobilkran.
Observera att alla båtvaggor, trailer och annat material skall vara borta från grusplanen senast onsdag kväll den 24 maj.