Sjösättning för säsongen 2022 med kran kommer att ske den 28/5. Även återlämning av nycklar för de medlemmar som avslutat sitt medlemskap sker denna dag.

Frivilliga krafter för att ordna med förtäring (typ korv med bröd, fika etc.) uppskattas. Den/de som har möjlighet att assistera med detta kan kontakta Mats Lundqvist senast 21/5.