Äntligen börjar den nya bryggan ta form!

Under lördagen genomfördes en kraftsamling för att få på plats en bärlina som är del av den grundkonstruktion som kommer att bli den nya servicebryggan. Sedan tidigare har markentreprenad vart på plats för att riva den gamla bryggan, muddra ur i hamnbassängen samt få på plats de L-stöd i betong som utgör fundamentet av den nya bryggan.

Under nästa vecka anländer den 90 meter långa stålkonstruktionen som kommer att utgöra den yttre bärande delen av bryggan, vilken senare kommer att reglas mot den bärlina som under dagen monterades.

Efter detta återstår i korta drag att få samtliga reglar på plats, lägga trall över hela bryggan samt montera el och vatten.

 

Vi kommer inom kort att kommunicera planerade arbetstillfällen för klubbens medlemmar där man som medlem får tillfälle att dels hjälpa till att färdigställa byggnationen av bryggan samt se till att hela anläggningen är redo för sommaren.