Från och med idag (2021-04-24) kan alla medlemmar boka sitt hamnvärdspass i BAS ( https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f )

Om du inte själv aktiv bokar ett specifikt datum, kommer du automatiskt att bli placerad på ett datum.